آزمایشگاه تشخیص طبی دکترامیربیضایی


گروه: آزمایشگاه، عکسبرداری
شماره تماس:07132331177
محل:شیراز، ستاد
آدرس:مشیرفاطمی روبروی پمپ بنزین
مشاهده:929 بار
آزمایشگاه تشخیص طبی دکترامیربیضایی

- انجام کلیه آزمایشات - طرف قراداد با کلیه بیمه ها - ساعت کار 7 الی 13

به آزمایشگاه تشخیص طبی دکترامیربیضایی چند ستاره می دهید؟