مرکز ورید شیراز


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07132334135
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان زند نبش خیابان صورتگر ساختمان کیمیا طبقه 3 واحد 5
مشاهده:1180 بار
مرکز ورید شیراز

- متخصص قلب و عروق - ساعت کار 16 الی 20

به مرکز ورید شیراز چند ستاره می دهید؟