متخصص قلب و عروق دکتریدالله محمودی


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07132333355
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان خیام بیمارستان مسلمین
مشاهده:1144 بار
متخصص قلب و عروق دکتریدالله محمودی

- متخصص قلب و عروق - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص قلب و عروق دکتریدالله محمودی چند ستاره می دهید؟