متخصص قلب وعروق دکترهومن شریعتی قادری کلائی


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07132301260
محل:شیراز، زند
آدرس:نبش 20متری سینماسعدی مجتمع پزشکی فارس طبقه 3
مشاهده:856 بار
متخصص قلب وعروق دکترهومن شریعتی قادری کلائی

- متخصص قلب وعروق - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص قلب وعروق دکترهومن شریعتی قادری کلائی چند ستاره می دهید؟