متخصص قلب و عروق دکترهاجرکامفیروزی


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07137266811
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بیمارستان زینبیه
مشاهده:1110 بار
متخصص قلب و عروق دکترهاجرکامفیروزی

- متخصص قلب و عروق - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص قلب و عروق دکترهاجرکامفیروزی چند ستاره می دهید؟