متخصص قلب دکترمحمودضمیریان


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07132127000
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه نمازی درمانگاه امام رضا (ع)
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:1112 بار
متخصص قلب دکترمحمودضمیریان

- متخصص قلب - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص قلب دکترمحمودضمیریان چند ستاره می دهید؟