متخصص قلب و عروق دکترمحمدکافی


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07136231515
محل:شیراز، قصردشت
آدرس:بیمارستان کوثر
مشاهده:1009 بار
متخصص قلب و عروق دکترمحمدکافی

- متخصص قلب و عروق - ساعت کار 8 الی14 - 16 الی 20

به متخصص قلب و عروق دکترمحمدکافی چند ستاره می دهید؟