متخصص قلب وعروق دکترمحمدعلی بابائی بیگی


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07132305410
محل:شیراز، زند
آدرس:دانشکده علوم پزشکی شیراز
مشاهده:2547 بار
متخصص قلب وعروق دکترمحمدعلی بابائی بیگی

- متخصص قلب وعروق - ساعت کار 8 الی 14

به متخصص قلب وعروق دکترمحمدعلی بابائی بیگی چند ستاره می دهید؟