متخصص قلب دکترمحمدرضا معرف


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07132127005
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه نمازی درمانگاه امام رضا ( ع )
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:1224 بار
متخصص قلب دکترمحمدرضا معرف

- متخصص قلب - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص قلب دکترمحمدرضا معرف چند ستاره می دهید؟