متخصص قلب وعروق دکترمحمدامیری


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07136266151
محل:شیراز، مجتمع حافظ
آدرس:عفیف آباد مجتمع حافظ طبقه دوم
مشاهده:985 بار
متخصص قلب وعروق دکترمحمدامیری

- متخصص قلب وعروق - ساعت کار 16 الی 20

به متخصص قلب وعروق دکترمحمدامیری چند ستاره می دهید؟