متخصص داخلی قلب وعروق دکترعلی اصغرخادم


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07132309054
محل:شیراز، زند
آدرس:حدفاصل 20متری و فلسطین ساختمان پاسارگاد
مشاهده:1158 بار
متخصص داخلی قلب وعروق دکترعلی اصغرخادم

- متخصص داخلی قلب وعروق - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص داخلی قلب وعروق دکترعلی اصغرخادم چند ستاره می دهید؟