متخصص قلب و عروق دکترعبدالکریم نوروزی


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07132308962
محل:شیراز، زند
آدرس:ساختمان فیروزه روبروی هتل پارس
مشاهده:1008 بار
متخصص قلب و عروق دکترعبدالکریم نوروزی

- متخصص قلب و عروق - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص قلب و عروق دکترعبدالکریم نوروزی چند ستاره می دهید؟