متخصص قلب وعروق دکتردیدارزارعی


گروه: قلب عروق
شماره تماس:07132330555
محل:شیراز، احسان
آدرس:ساختمان سبحان طبقه اول پلاک2
مشاهده:1266 بار
متخصص قلب وعروق دکتردیدارزارعی

- متخصص قلب وعروق - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 20

به متخصص قلب وعروق دکتردیدارزارعی چند ستاره می دهید؟