متخصص اطفال دکترهادی طباطبائی


گروه: اطفال
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، سینما سعدی
آدرس:30 متری سینماسعدی طبقه فوقانی داروخانه بابک
مشاهده:1293 بار
متخصص اطفال دکترهادی طباطبائی

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترهادی طباطبائی چند ستاره می دهید؟