متخصص اطفال دکترنرجس پیشوا


گروه: اطفال
شماره تماس:07132344617
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه دانشجو طبقه فوقانی عکاسی تصویران ساختمان آسیا طبقه 2
مشاهده:1280 بار
متخصص اطفال دکترنرجس پیشوا

- متخصص اطفال - فوق تخصص بیماری های کودکان و نوزادان - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترنرجس پیشوا چند ستاره می دهید؟