متخصص اطفال دکترناصرهنر


گروه: اطفال
شماره تماس:07136474298
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه نمازی بیمارستان نمازی بخش کودکان
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:1527 بار
متخصص اطفال دکترناصرهنر

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترناصرهنر چند ستاره می دهید؟