متخصص اطفال دکترمهنازحقیقی


گروه: اطفال
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، زند
آدرس:نبش 20متری سینماسعدی مجتمع پزشکی شیراز درمانگاه امیرالمومنین
مشاهده:1264 بار
متخصص اطفال دکترمهنازحقیقی

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترمهنازحقیقی چند ستاره می دهید؟