متخصص اطفال دکترمژده دستغیب


گروه: اطفال
شماره تماس:07137364064
محل:شیراز، خیابان زرهی
آدرس:زرهی ایستگاه یک طبقه فوقانی داروخانه
مشاهده:1691 بار
متخصص اطفال دکترمژده دستغیب

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترمژده دستغیب چند ستاره می دهید؟