متخصص اطفال دکترمریم جمالی


گروه: اطفال
شماره تماس:07132357755
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی 20متری سینماسعدی مجتمع پزشکی آریا طبقه چهارم
مشاهده:1794 بار
متخصص اطفال دکترمریم جمالی

- متخصص اطفال - فوق تخصص نوزادان واطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

در مورد متخصص اطفال دکترمریم جمالی چی میگن؟

سعید رنجبر ( 5 ستاره )
به متخصص اطفال دکترمریم جمالی چند ستاره می دهید؟