متخصص اطفال دکترمحمدهادی ایمانیه


گروه: اطفال
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، زند
آدرس:دانشگاه علوم پزشکی
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:874 بار
متخصص اطفال دکترمحمدهادی ایمانیه

- متخصص اطفال - فوق تخصص گوارش اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترمحمدهادی ایمانیه چند ستاره می دهید؟