متخصص اطفال دکترمحمدرضا معظم


گروه: اطفال
شماره تماس:07136248462
محل:شیراز، معالی آباد
آدرس:معالی آباد روبروی مسجدشهیددستغیب جنب موسسه مالی مهر مجتمع رازی طبقه 2
مشاهده:878 بار
متخصص اطفال دکترمحمدرضا معظم

- نورولوژیست کودکان - متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترمحمدرضا معظم چند ستاره می دهید؟