متخصص اطفال دکترمحمدرضا خسروی شیرازی


گروه: اطفال
شماره تماس:07136246037
محل:شیراز، چمران
آدرس:میرزای شیرازی مرکز درمان اعتیاد اردیبهشت
مشاهده:945 بار
متخصص اطفال دکترمحمدرضا خسروی شیرازی

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترمحمدرضا خسروی شیرازی چند ستاره می دهید؟