متخصص اطفال دکترمحمدرضا بردبار


گروه: اطفال
شماره تماس:07132127005
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه نمازی درمانگاه امام رضا ( ع )
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:1000 بار
متخصص اطفال دکترمحمدرضا بردبار

- متخصص اطفال - متخصص داخلی - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترمحمدرضا بردبار چند ستاره می دهید؟