متخصص اطفال دکترمحمدحسن شریعتمداری


گروه: اطفال
شماره تماس:07138439582
محل:شیراز، خیابان زرهی
آدرس:زرهی جنب درمانگاه محمدرسول الله ساختمان پزشکان سینا طبقه دوم
مشاهده:1238 بار
متخصص اطفال دکترمحمدحسن شریعتمداری

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترمحمدحسن شریعتمداری چند ستاره می دهید؟