متخصص اطفال دکترمحمداشکان مصلحی


گروه: اطفال
شماره تماس:07132305410
محل:شیراز، زند
آدرس:دانشگاه علوم پزشکی
مشاهده:772 بار
متخصص اطفال دکترمحمداشکان مصلحی
متخصص اطفال دکترمحمداشکان مصلحی

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترمحمداشکان مصلحی چند ستاره می دهید؟