متخصص اطفال دکترفرشته نامورشوشتر


گروه: اطفال
شماره تماس:07132343455
محل:شیراز، زند
آدرس:حدفاصل 20متری و فلسطین ساختمان پزشکی مهر طبقه 3
مشاهده:1190 بار
متخصص اطفال دکترفرشته نامورشوشتر

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترفرشته نامورشوشتر چند ستاره می دهید؟