متخصص اطفال دکترغلامحسین غواصیه


گروه: اطفال
شماره تماس:07138244184
محل:شیراز، سراج
آدرس:میدان پاسارگاد درمانگاه اقبال
مشاهده:1202 بار
متخصص اطفال دکترغلامحسین غواصیه

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترغلامحسین غواصیه چند ستاره می دهید؟