متخصص اطفال دکترعلیرضا علوی


گروه: اطفال
شماره تماس:07136264606
محل:شیراز، زرگری
آدرس:زرگری روبروی بیمارستان دکترخدادوست ساختمان آرونا طبقه سوم
مشاهده:1384 بار
متخصص اطفال دکترعلیرضا علوی

- فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی اطفال - متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترعلیرضا علوی چند ستاره می دهید؟