متخصص دندانپزشکی اطفال دکترعلی نوذری


گروه: اطفال
شماره تماس:07136292281
محل:شیراز، بعثت
آدرس:نبش خیابان نمازی
مشاهده:2381 بار
متخصص دندانپزشکی اطفال دکترعلی نوذری

- متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان - ساعت کار 14:30 الی 21:30

به متخصص دندانپزشکی اطفال دکترعلی نوذری چند ستاره می دهید؟