متخصص اطفال دکترعلی درخشان


گروه: اطفال
شماره تماس:07132291229
محل:شیراز، زند
آدرس:میدان دانشجو ساختمان 2000 طبقه اول
مشاهده:1138 بار
متخصص اطفال دکترعلی درخشان

- فوق تخصص کلیه کودکان - متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترعلی درخشان چند ستاره می دهید؟