متخصص اطفال دکترطلیعه کشاورزی


گروه: اطفال
شماره تماس:07136231515
محل:شیراز، قصردشت
آدرس:بیمارستان کوثر
مشاهده:1119 بار
متخصص اطفال دکترطلیعه کشاورزی

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترطلیعه کشاورزی چند ستاره می دهید؟