متخصص دندانپزشکی اطفال دکترطاهره اسکندریان


گروه: اطفال
شماره تماس:07132293096
محل:شیراز، زند
آدرس:میدان دانشجو ساختمان 2000
مشاهده:1027 بار
متخصص دندانپزشکی اطفال دکترطاهره اسکندریان

- متخصص دندانپزشکی اطفال - ساعت کار 9 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص دندانپزشکی اطفال دکترطاهره اسکندریان چند ستاره می دهید؟