متخصص اطفال دکترسیناکرمی مقام


گروه: اطفال
شماره تماس:07138255230
محل:شیراز، بلوار عدالت
آدرس:بلوار عدالت خیابان دولت درمانگاه آزادگان
مشاهده:766 بار
متخصص اطفال دکترسیناکرمی مقام

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترسیناکرمی مقام چند ستاره می دهید؟