متخصص اطفال دکترسیدمحمدهادی مظلومی


گروه: اطفال
شماره تماس:07132229411
محل:شیراز، زند
آدرس:20متری سینماسعدی نبش چهارراه معدل
مشاهده:773 بار
متخصص اطفال دکترسیدمحمدهادی مظلومی

- متخصص اطفال - متخصص بیماری نوزادان - شماره تماس 32303250 071 - ساعت کار 8 الی 14

به متخصص اطفال دکترسیدمحمدهادی مظلومی چند ستاره می دهید؟