متخصص اطفال دکترسیدمحسن دهقانی


گروه: اطفال
شماره تماس:07136474333
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه نمازی بیمارستان نمازی بخش کودکان
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:1958 بار
متخصص اطفال دکترسیدمحسن دهقانی

- فوق تخصص دستگاه گوارش - متخصص کبد کودکان - متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترسیدمحسن دهقانی چند ستاره می دهید؟