متخصص اطفال دکترسیدعلی اکبرتابان


گروه: اطفال
شماره تماس:(071)
محل:شیراز، عفیف آباد
آدرس:عفیف آباد جنب بیمارستان میر
مشاهده:750 بار
متخصص اطفال دکترسیدعلی اکبرتابان

- متخصص اطفال - متخصص قلب کودکان - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترسیدعلی اکبرتابان چند ستاره می دهید؟