متخصص اطفال دکترساراکاشف


گروه: اطفال
شماره تماس:07136262387
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه نمازی بیمارستان نمازی بخش کودکان
مشاهده:1078 بار
متخصص اطفال دکترساراکاشف

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترساراکاشف چند ستاره می دهید؟