متخصص اطفال دکترحمیدرضافروتن


گروه: اطفال
شماره تماس:07136262011
محل:شیراز، زند
آدرس:فلکه نمازی بیمارستان نمازی بخش جراحی اطفال
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:1357 بار
متخصص اطفال دکترحمیدرضافروتن

- فوق تخصص جراحی اطفال - متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترحمیدرضافروتن چند ستاره می دهید؟