متخصص اطفال دکترحسین اسمعیل زاده


گروه: اطفال
شماره تماس:07132279733
محل:شیراز، دروازه قرآن
آدرس:بزرگراه خواجوی کرمانی بیمارستان مادر و کودک غدیر
مشاهده:795 بار
متخصص اطفال دکترحسین اسمعیل زاده

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترحسین اسمعیل زاده چند ستاره می دهید؟