متخصص اطفال دکترپگاه کتیبه


گروه: اطفال
شماره تماس:07136244785
محل:شیراز، دروازه قرآن
آدرس:خیابان حافظ بیمارستان شهیددستغیب
سایت: مشاهده سایت
مشاهده:1066 بار
متخصص اطفال دکترپگاه کتیبه

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکترپگاه کتیبه چند ستاره می دهید؟