متخصص اطفال دکتراعظم السادات شرافت مولا


گروه: اطفال
شماره تماس:07132296272
محل:شیراز، زند
آدرس:میدان دانشجو ساختمان ارم
مشاهده:1251 بار
متخصص اطفال دکتراعظم السادات شرافت مولا

- نورولوژیست کودکان - متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکتراعظم السادات شرافت مولا چند ستاره می دهید؟