متخصص اطفال دکتراسماعیل صدری


گروه: اطفال
شماره تماس:07137304595
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:آرامگاه سعدی ابتدای جاده خرامه جنب بانک ملت
مشاهده:1179 بار
متخصص اطفال دکتراسماعیل صدری

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 13 - 16 الی 19

به متخصص اطفال دکتراسماعیل صدری چند ستاره می دهید؟