متخصص اطفال دکتراحمدمدنی


گروه: اطفال
شماره تماس:07132333636
محل:شیراز، زند
آدرس:باغشاه نبش خیابان معدل ساختمان 110طبقه 1
مشاهده:1209 بار
متخصص اطفال دکتراحمدمدنی

- فوق تخصص نوزادان - متخصص کودکان - شماره تماس 36264481 071 - ساعت کار شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 الی 22 نام نویسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی

به متخصص اطفال دکتراحمدمدنی چند ستاره می دهید؟