مطب دکتر هاشم رفیع زاده


گروه: اطفال
شماره تماس:07137200111
محل:شیراز، بلوار مدرس
آدرس:بلوار مدرس بلوار شهید کرمی
مشاهده:2188 بار
مطب دکتر هاشم رفیع زاده

- متخصص اطفال - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به مطب دکتر هاشم رفیع زاده چند ستاره می دهید؟