کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی بهار


گروه: اطفال
شماره تماس:07138221526
شماره همراه:09176050024
محل:شیراز، خیابان زرهی
آدرس:خیابان زرهی بین فلاحی و آقایی مرکز توانبخشی بهار
مشاهده:1592 بار
کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی بهار

- کار درمانی - گفتار درمانی - فیزیوتراپی اطفال - کودکان با مشکلات جسمی و حرکتی - ساعت کار 8 الی 14

به کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی بهار چند ستاره می دهید؟