متخصص زنان دکترنوشین دخت دادجو


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132317889
محل:شیراز، زند
آدرس:20متری سینماسعدی تقاطع اردیبهشت ساختمان پرندطبقه 3
مشاهده:1407 بار
متخصص زنان دکترنوشین دخت دادجو

- متخصص زنان - جراح زنان - زایمان - نازایی - شماره تماس 32318140 071 - ساعت کار روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 الی 20

به متخصص زنان دکترنوشین دخت دادجو چند ستاره می دهید؟