متخصص زنان دکتر ندا رحیمی راد


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07136282901
محل:شیراز، زرگری
آدرس:زرگری روبروی دانشکده علوم قرآنی ساختمان میرداماد
مشاهده:3035 بار
متخصص زنان دکتر ندا رحیمی راد

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکتر ندا رحیمی راد چند ستاره می دهید؟