متخصص زنان دکترمحبوبه بحرانی


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132301241
محل:شیراز، زند
آدرس:روبروی اتفاقات بیمارستان شهیدفقیهی مجتمع پزشکی سینا
مشاهده:1969 بار
متخصص زنان دکترمحبوبه بحرانی

- متخصص زنان - جراح زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 16 الی 20 و روزهای یکشنبه و پنج شنبه تعطیل می باشد

به متخصص زنان دکترمحبوبه بحرانی چند ستاره می دهید؟