متخصص زنان دکترعلیرضا کسائیان


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132358124
محل:شیراز، ستاد
آدرس:مشیرفاطمی چهارراه معدل روبروی آموزش و پرورش ساختمان شاپرک طبقه همکف
مشاهده:6282 بار
متخصص زنان دکترعلیرضا کسائیان

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکترعلیرضا کسائیان چند ستاره می دهید؟