متخصص زنان دکترشهربانواکبرمحمدی بندری


گروه: زنان زایمان و مامایی
شماره تماس:07132357319
محل:شیراز، زند
آدرس:خیابان زند ساختمان گلستان طبقه اول
مشاهده:1550 بار
متخصص زنان دکترشهربانواکبرمحمدی بندری

- متخصص زنان - زایمان - نازایی - ساعت کار 8 الی 14 - 16 الی 19

به متخصص زنان دکترشهربانواکبرمحمدی بندری چند ستاره می دهید؟